Copper Spray (puszki)

Zapobiegaj zużyciu i zakleszczaniu połączeń śrubowych narażonych na bardzo wysokie temperatury, stosując smar miedziany MOTIP Copper Grease. Smar miedziany Copper Spray charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną, jest antykorozyjny i odporny na temperatury od -40°C do 1100°C.

Charakterystyka

  • Upraszcza demontaż w przyszłości
  • Wysoka stabilność termiczna
  • Odporny chemikalia i wpływy pogodowe
  • Zapobiega zużyciu i przywieraniu
  • Zapobiega korozji