Privacy Policy

Oświadczenie

W European-Aerosols dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, poprawne, aktualne, wiarygodne i dostępne. Niemniej jednak może się zdarzyć, że nam się to nie uda. Jeśli widzisz, że coś nie jest poprawne, daj nam znać na info-nl@European-Aerosols.com

Z informacji zawartych na tej stronie nie można wywodzić żadnych praw. European-Aerosols nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji. Dotyczy to również informacji na stronach lub źródeł informacji osób trzecich, do których odnosimy się lub do których zamieszczamy linki na tej stronie.

Prawa własności intelektualnej

Zachowujemy prawa autorskie do informacji, które znajdziesz na tej stronie, w tym znaków graficznych, logo i materiałów fotograficznych. Nie wolno rozpowszechniać ani kopiować tych informacji bez naszej pisemnej zgody. Chyba, że jest to do użytku osobistego. Chcesz wykorzystać coś z naszej strony lub masz pytanie? Zapraszamy do zadawania pytań. Oto jak można się z nami skontaktować.

Wirusy

Oczywiście nasza strona jest dobrze zabezpieczona. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje, oprogramowanie lub linki do zewnętrznych źródeł na stronie internetowej są wolne od wirusów lub podobnych szkodliwych komponentów.

Prywatność i bezpieczeństwo

Twoja prywatność i dane są dla nas cenne. Traktujemy je z troską. Jesteście ciekawi szczegółów? Nasze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, co dzieje się z Twoimi danymi.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna w European-Aerosols. Dlatego też przetwarzamy, obsługujemy i zabezpieczamy Twoje dane tak starannie, jak to tylko możliwe. Przez cały czas.

Przepisy ustawowe i wykonawcze

Przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG), które dotyczy lepszej ochrony prywatności. Poniżej możesz dokładnie przeczytać, co robimy z Twoimi danymi, dlaczego zbieramy określone informacje, jak chronimy Twoją prywatność, jakie masz prawa i na jakich warunkach udostępniamy informacje Tobie lub innym. Dzięki temu nigdy nie powinieneś mieć niejasności, co dzieje się z Twoimi danymi.

Podstawa prawna

Musimy zawsze móc oprzeć wykorzystanie Państwa danych osobowych na jednej z podstaw wymienionych w art. 6 AVG:

 1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi.
 6. Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, przeważają nad tymi interesami, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko do tego, co jest konieczne lub rzeczywiście przydatne. Obejmuje to:

 • Wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez prawo.
 • Przetworzenie Twojego wniosku.
 • Wysyłają do Ciebie faktury i realizują polecenie zapłaty.
 • Wypełnienie obowiązków nałożonych na nas przez prawo.
 • Zarządzaj informacjami o wnioskodawcy.
 • Wysyłania Ci naszego newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail na podstawie Twojej zgody. Po rejestracji rejestrujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Będziemy przechowywać ten profil do momentu wypisania się z newslettera. Z każdego otrzymanego newslettera można się wypisać. Jeśli się nie zapiszesz, będziesz otrzymywać newslettery z ważnymi informacjami o naszej działalności.
 • Pytając Cię, co sądzisz o naszych usługach.
 • Informowanie o działalności European-Aerosols.

Kiedy informujemy Cię o naszych działaniach, możemy używać pikseli śledzących, aby śledzić Twoje zachowanie na naszej stronie internetowej. Używamy takich pikseli tylko w celach statystycznych, nigdy w celach reklamowych.

Przekazywanie osobom trzecim

W celu świadczenia żądanych usług udostępniamy Państwa dane organizacji usługowej European-Aerosols. Nie wykorzystują oni danych osobowych w żaden inny sposób, niż to z nimi uzgodniliśmy. Zapewniamy, że European-Aerosols stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych. European-Aerosols wykorzystuje Twoje dane do:

 • Rozpatrzenie wniosku;
 • Wysyłają do Ciebie faktury i realizują polecenie zapłaty;
 • wypełniać obowiązki nałożone na nas przez prawo;
 • zarządza informacjami od wnioskodawców;
 • Wysyłania Ci naszego newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail na podstawie Twojej zgody;
 • Aby zapytać Cię o Twoją opinię na temat naszych usług;
 • Informowanie o działaniach ze strony European-Aerosol.

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne na podstawie Państwa zgody lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego, na przykład organom podatkowym i/lub FIOD.

Dostęp osób trzecich do danych osobowych

Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobom trzecim. Możliwe jest jednak, że dane osobowe mogą być przeglądane lub udostępniane w celu przeprowadzenia testów i kontroli. Pomyśl o audytorach zewnętrznych i wewnętrznych lub księgowym. Takie osoby trzecie muszą przestrzegać obowiązku zachowania poufności ze względu na swoją pozycję; mogą one jedynie przeglądać Państwa dane i nigdy ich nie udostępniają.

Przechowywanie Państwa danych

Oczywiście, nie przechowujemy Twoich danych na zawsze. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy od Państwa nigdy nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Dla prawa i dla naszych własnych służb.

Twoje prawa w skrócie

Masz różne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat:

 • Obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 AVG): kiedy dane osobowe są przetwarzane, zawsze musi być dla Ciebie jasne, że tak się dzieje i jaki jest tego cel. Musimy zatem przekazać Państwu informacje o kategorii, celu i źródle danych. A także podstawę do przetwarzania danych.
 • Prawo dostępu (art. 15 AVG): zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich danych.
 • Prawo do sprostowania (art. 16 AVG): jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać ich sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 AVG): możesz usunąć wszystkie swoje dane, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma innego powodu, aby je zachować.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 AVG): masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej i czytelnej formie, w tym dla urządzeń. Żądanie może dotyczyć otrzymania lub przekazania danych osobowych.

Czy chcesz skorzystać ze swoich praw? Prześlij do nas zapytanie. Po otrzymaniu wniosku mamy miesiąc na ocenę, czy wniosek jest uzasadniony. W ciągu miesiąca poinformujemy Cię o tym, co stanie się z wnioskiem. Możliwe jest przedłużenie tego terminu o dwa miesiące, gdy jest oczywiste, że żądanych informacji nie da się uzyskać w ciągu jednego miesiąca.

Zgłoszenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres fg@european-aerosols.com.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Wszystkie nasze systemy i programy są odpowiednio zabezpieczone. Ustanowiliśmy procedury mające na celu utrzymanie dokładności, aktualności i kompletności informacji oraz zapewnienie, że żadna nieupoważniona osoba nie ma dostępu do Twoich danych. Mamy sformalizowany proces postępowania z incydentami bezpieczeństwa. Organizacja serwisu pracuje zgodnie z normą NEN-ISO/IEC 27001. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy naszych stron internetowych, ale nie dotyczy stron internetowych osób trzecich, które są połączone z naszą stroną.

Jak używamy plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe (tymczasowe) pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Stosujemy trzy rodzaje plików cookies:

 1. Funkcjonalne pliki cookies: Funkcjonalne pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Przechowują one informacje o sesjach logowania i ustawieniach użytkownika. Zbierają one również informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową i rozwiązywać problemy. Ponadto te pliki cookies ułatwiają logowanie się na stronie internetowej. Mamy prawo umieszczać funkcjonalne pliki cookies bez zgody.
 2. Statystyczne pliki cookies: Statystyczne pliki cookie śledzą dane dotyczące wizyt na stronie internetowej. Za pomocą Google Analytics mierzymy między innymi liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową, czas, jaki spędzają na naszej stronie oraz strony, które przeglądają. Na podstawie tych danych ulepszamy naszą stronę internetową. Dokonaliśmy całkowitej anonimizacji plików cookie i dlatego możemy umieszczać statyczne pliki cookie bez zgody. Dane te są usuwane po 14 miesiącach.
 3. Marketingowe pliki cookie: Marketingowe pliki cookie analizują zachowanie użytkownika podczas surfowania. Dane te są przechowywane w spersonalizowanej bazie danych. Używamy tych plików cookie do serwowania reklam między innymi na Facebooku, Google AdWords, YouTube i Vimeo. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, pytamy Cię o zgodę na umieszczenie marketingowych plików cookies. Dlatego to wyłącznie od Ciebie zależy, czy się na to zgodzisz, czy nie. Twój wybór częściowo wpływa na działanie naszej strony internetowej i zawsze możesz go zmienić w późniejszym terminie.

Pytania i skargi

Postaramy się jak najdokładniej i najpełniej poinformować Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi. Czy jest coś niejasnego? Wyślij swoje pytanie na adres fg@european-aerosols.com. Skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych możesz podzielić się z inspektorem ochrony danych pod adresem fg@european-aerosols.com. Jeśli nie jesteśmy w stanie wspólnie rozwiązać tej sprawy, zawsze możesz skontaktować się z holenderskim urzędem ochrony danych.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, ale jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie poważnych zmian, zawsze umieścimy wyraźne ogłoszenie na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022 r.