Catalogus:

ESF Subsidie

Projectnaam
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers van MOTIP DUPLI B.V.

Het project duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van MOTIP DUPLI B.V. wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het project betreft:
1: Vitale Organisatie
Het doel van dit project is de werkzaamheden dusdanig te organiseren, zodat de betrokkenheid, de kennis en de productiviteit verhoogd worden. Dit in overleg en samenwerking met de medewerkers. De hoofdpijlers van het project zijn:
 Het bevorderen van gezond en veilig werken
 Het verkrijgen van optimale betrokkenheid van de medewerker

2. Vitaliteit
Om het thema ‘vitaliteit’ binnen de organisatie actueel te houden, is een vitaliteitsteam opgericht. Dit team brengt de vitaliteitsbehoeften en –ontwikkeling van de medewerkers in kaart en verbindt deze aan de organisatie. Hiermee behartigt het team tevens de vitaliteitsbehoeften van de medewerkers en dus de duurzame inzetbaarheid. Het vitaliteitsteam moet een zelfsturend team worden.

Voor de medewerkers is een grote vitaliteitsshow georganiseerd. Tijdens deze show zijn naast vitaliteitsonderwerpen ook de invloed van de ‘mindset’ en het beïnvloeden van de ‘mindset’ behandeld

Het vitaliteitsteam zal de vitaliteitsdoelen van de medewerkers in kaart brengen, van waaruit vitaliteitsplannen zullen opgezet worden.